მხატვრების ნამუშევრები

უსათაურო 2021-10-03

. . .
მე ჩემს ტილოზე
ვარ მრძანებელი,
და მოვიყვანე
ფუნჯით ზაფხული,
ავაბიბინე მწვანე მინდორზე
წითელ ლაქებად ყაყაჩოები.
მზე გავაბრწყინე
ოქროსფრად ცაზე,
გამოვაპარე მთებიდან წყარო,
მე ჩემს ტილოზე
ვარ მბრძანებელი,
ტილოს ბატონი
და გამგებელი!


2012წ