მხატვრების ნამუშევრები

უსათაურო 2021-10-03

. .
სიყვარულის მძივი
გაწყდა-გაიფანტა,
ზოგი სად შევარდა,
ზოგიც დაიკარგა.
სიყვარულის სხივი
ღრუბელმა დაფარა,
წვიმა წამოვიდა,
ცრემლი გადაფარა.
სიყვარულის მძივი,
ვპოვე,ვერ ვიპოვე,
თითო-თითოდ ვეძიე
და ვერ შევაგროვე.
სიყვარულის სხივი
ღრუბელს გაეპარა,
და ვიღაცის გულში
სითბოდ ჩაეეღვარა.
არ არის წვიმა,
არ არის სეტყვა,
და სხივი სიყვარულის
გულში რჩება მარად,

2007წ