მხატვრების ნამუშევრები

ვაჟა-ფშაველას 2021-10-03

ვაჟა-ფშაველას


მთის ბუმბერაზი მგოსანი,
ეფერვის ტურფა იასა,
შვლის ნუკრსა გულში ჩაიკრავს,
გასცქერის ვარსკვლავთ ციალსა.
ძმად ეფიცება მინდიას,
ხმელ წიფელს ებაასება,
გული შესტკივა არწივზე,
რომ ვერა შველის დაჭრილსა.
ნისლით ფიქრობენ მთებია,
ქვებს შორის რბიან წყარონი,
ბუნების საიდუმლონი,
არ დარჩებიან მარტონი.


2012წ