მხატვრების ნამუშევრები

ჯინჭარაძე ირინა 2020-12-26

დავამატე ჯინჭარაძე ირინას მოცულობითი ნაქარგები. 9 ნამუშევარი რომელიც თვითონ მომაწოდა.

სტატიასთან დაკავშირებული ნამუშევრები