მხატვრების ნამუშევრები

ხეზე ჭრაარის 66 ნამუშევარი.

ხეზე ჭრა
ხეზე ჭრა - ეს არა მხოლოდ ხელოვნებაა, არამედ უნიკალური, შეუდარებელი სიამოვნება იყოთ მფლობელი სასწაული ნივთებისა, რომლებიც ღირსნი არიან განთავსდნენ მხოლოდ საუკეთესო ინტერიერებში.
უხსოვარი დროიდან, ხეზე ჭრა ითვლებოდა არნახულ ნიჭად. როგორც ხელოვნების უძველესი ფორმა და საოცარი, ხელოვნების ექსკლუზიური მიმდინარეობა, ხელით დამუშავებული ხის ნაკეთობები იბრუნებენ თავის დამსახურებულ აღიარებას.