მხატვრების ნამუშევრები

კერამიკაარის 40 ნამუშევარი.

 კერამიკა
კერამიკა გამოყენებითი ხელოვნების ერთ-ერთი იმ დარგთაგანია, რომელიც ყველაზე ახლოსაა ხალხის ცხოვრებასთან, მის ყოფასა და საქმიანობასთან. ამასთან, იგი ყველაზე წმინდად ინახავს უძველეს შესანიშნავ ტრადიციებს.