მხატვრების ნამუშევრები

ტყავის გამოყენებით შექმნილი ნახატებიარის 27 ნამუშევარი.