მხატვრების ნამუშევრები

ინკრუსტაცია - მარკეტრიარის 43 ნამუშევარი.

მარკეტრი - ესაა ინკრუსტაციის სახეობა - ფანერის ფიგურული ფირფიტები (ფერითა და ტექსტურით განსხვავებული), რომლებიც დაწებებულია საფუძველზე; იყენებენ ავეჯისა და სხვა საყოფაცხოვრებო საგნების, აგრეთვე პანოების დასამზადებლად; მარკეტრი-ის ხელოვნებამ უდიდეს აყვავებას მიაღწია მე-17-18 სს.-ში საფრანგეთსა და გერმანიაში.