მხატვრების ნამუშევრები

კოლაჟიარის 47 ნამუშევარი.

კოლაჟი