მხატვრების ნამუშევრები

ლითონის მხატვრული დამუშავებაარის 19 ნამუშევარი.

 • ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

 • ავტორი : გოგნიაშვილი გიორგი

 • ავტორი : გოგნიაშვილი გიორგი

 • ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

 • ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

 • ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

 • ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

 • ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

 • ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

 • ავტორი : პატარქალიშვილი გურამი

 • ავტორი : პატარქალიშვილი გურამი

 • ავტორი : პატარქალიშვილი გურამი