მხატვრების ნამუშევრები

ჯვარიარის 3 ნამუშევარი.

ჯვარი