მხატვრების ნამუშევრები

სამაჯურიარის 1 ნამუშევარი.

სამაჯური