მხატვრების ნამუშევრები

ბეჭედიარის 5 ნამუშევარი.

ბეჭედი